Štab civilne zaščite Občine Luče

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • poveljnik, Tomaž Funtek
 • namestnik poveljnika, Anton Pečovnik
 • član, Tomaž Robnik
 • član, Franc Brlec
 • član, Peter Ribič
 • član, Klavdij Strmčnik
 • član, Ciril Rosc
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • poveljnik štaba CZ, Tomaž Funtek
 • namestnik poveljnika štaba CZ, Anton Pečovnik
 • član štaba CZ, Tomaž Robnik
 • član štaba CZ, Franc Brlec
 • član štaba CZ, Peter Ribič
 • član štaba CZ, Klavdij Strmčnik
 • član štaba CZ, Ciril Rosc