Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Članica:, Jožica Germelj
  • Član:, Marko Kladnik
  • Članica:, Andreja Podlesnik Moličnik
  • Članica:, Andreja Urh
  • Članica:, Nataša Čopič
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • Peter Kladnik
  • Jernej Ribič
  • Darko Podbrežnik
  • Tomaž Visočnik
  • Alenka Kos