Projekt LAS: »Vzpostavitev športno-rekreacijske infrastrukture in turističnega programa za aktiven in kakovosten jutri«

150.663,56 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
100.131,19 €
V teku
01.01.2021
15.12.2022

Podatki o financiranju