Projekt LAS: »Vzpostavitev športno-rekreacijske infrastrukture in turističnega programa za aktiven in kakovosten jutri«

265
150.663,56 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
100.131,19 €
V teku
Luče 106, 3334 Luče
01.01.2021
15.12.2022

Podatki o financiranju