Projekt LAS: »Mreža brezplačnih e-prevozov«

146.018,80 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
100.000,00 €
V teku
01.01.2021
30.06.2023