Projekt LAS: »Mreža brezplačnih e-prevozov«

239
146.018,80 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
100.000,00 €
V teku
Luče 106, 3334 Luče
01.01.2021
30.06.2023